Aktuality

31/12/2012 Ocenenie učebníc
MH SR udelilo cenu jazykovým učebniciam VOLANT.

01/09/2012 Vzdelávanie JESEŇ 2012
Na stránke www.cfme.net sú zverejnené aktuálne termíny pre jeseň 2012.

Čo je volant.sk

Portál www.volant.sk ponúka 4300 interaktívnych cvičení na osvojenie si slovnej zásoby a precvičenie odbornej terminológie v cudzom jazyku pre oblasť autoprofesií v kombinácii so všeobecným cudzím jazykom v Anglickej, Nemeckej a Francúzskej jazykovej verzii. Portál poskytuje moderný, inovatívny spôsob výučby odborného cudzieho jazyka.

Ukážky z obsahu

Ukážky z interaktívneho portálu nájdete tu.

K portálu ponúkame zároveň Doplnkové učebnice / cvičebnice cudzieho jazyka (AJ, NJ, FJ) určené pre autoprofesie. Viac o publikáciách nájdete tu.

Cenník

Prístup do portálu bude spoplatnený. Pre viac informácií o možnosti využívať portál a o cenníku za učebnice / cvičebnice kliknite tu.

Objednať

V prípade záujmu o registráciu na portáli a používanie jednotlivých učebníc/cvičebníc odborného cudzieho jazyka nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.