Aktuality

31/12/2012 Ocenenie učebníc
MH SR udelilo cenu jazykovým učebniciam VOLANT.

01/09/2012 Vzdelávanie JESEŇ 2012
Na stránke www.cfme.net sú zverejnené aktuálne termíny pre jeseň 2012.

O učebniciach

Na každodennú výučbu sú k dispozícii doplnkové učebnice k odbornému portálu (pre učiteľa) a cvičebnice (pre študentov), členené podľa ročníkov na dva diely a nadväzujúce na portál. Prvý diel obsahuje učivo pre ročníky 1.-3., druhý diel obsahuje učivo pre ročníky 4.-5. Rozdiel medzi učebnicou a cvičebnicou je len v tom, že učebnica obsahuje riešenia úloh pre zjednodušenie práce učiteľa.

Pre informácie o cenách za učebnice / cvičebnice kliknite tu.

Pre viac informácií o publikáciách nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

***

Cena za inováciu a technickú tvorivosť pre UČEBNICE VOLANT

Ministerstvo hospodárstva udelilo v roku 2012 Cenu za inováciu a technickú tvorivosť a 3. miesto "Učebniciam VoLanTu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka pre autoprofesie".

2012_ocenenie.jpg

***

Ukážky z obsahu:

aj_ucebnica.jpg aj_gramatika.jpg

nj_ucebnica.jpg nj_clanok.jpg

fj_ucebnica.jpg fj_cvicenia.jpg